Romana kodeks


Романа Кодекс

-Коритом реке Фисон-

_______________

Наслов "Сазрело!"

Овај наслов је поклон мојим читаоцима и члановима Организације "Команда-540" за Нову 2018.г. и за наступајући Божић, о мерама које је Група "Србих-888"  предузела  да се анулира отимање старе Србске Патријаршије у Охриду, као и да се анулира план напада на Србију - новцем. 

28.12.2017.г. Србија Драгољуб Татомировић
___________________________

Док широм Балкана уплашено лају мали вукови-вучићи, правећи се да су већ вукови… јуче, 01.12.2017.г. на један важан мобилни телефон, један од оних који печате оно што они или неки други пожеле, послата је кратка СМС порука: „Друже, нека ово буде црни петак за црна дела црних људи!“ У потпису: уобичајено за онога који је послао поруку.

Овом поруком је запечаћено оно што је у Румунији јуче написано као „Романа Кодекс“,
који је документ о преуређењу овако организованог и упропашћеног света. Овом поруком је охрабрен онај којег се тиче, јер се уплашио великог броја обавеза које га чекају, а избегавао их је успешно од 2006.г.

За
моје читаоце, посебно за војнике и Команданте Батаљона војника Команде-540, дајем препричан садржај основних одредаба „Романа-Кодекса“ уз молбу за разумевање због изостављања појединих делова, они ће можда бити накнадно објављени после инаугурације једног Србина из Северне Земље (Северно од Дунава, из Војводине) на место које од давнина припада србском Племену Венијамина од којег потиче Риста Сарабејац, назван из неких других разлога Исусом Христом, које је делом живело и на просторима данашњег Израела.

Оно, Венијамини, и србско Племе Дан, су делови србских племена који су живели уз осталих 12 племена тадашњег Израела. Будући да је од Венијамина потекао Исус Христ, све оно што је организовано после Њега (По Исуса, На Исуса, Наис, Ниш) укључив и владање светом посредством Његових потомака Венијамина. Требало је, и једно време се то поштовало, да Његов потомак из Племена Венијамина који потичу из Северне Земље, из данашње Војводине у Србији, северно од реке Дунав, буде на приоритетној функцији међу  оних 12 који су чинили представници осталих 12 тадашњих племена Израела, који по основу Исуса Христа чине скуп оних којим припада Проритет, па они чине Приорат.

Тај Приорат је назван Сионским, Јеврејским и то није било погрешно јер је у њему увек било непопуњено место онога којем припада  челна функција, функција Приора!

Последњи којем је дата функција Приора, био је Србски Деспот Свети Стефан Лазаревић - Високи који је 1408.г. заузео челно место ондашњег Реда Змаја, које је држао до своје изненадне смрти 1427.г. после чега је Ред Змаја измештен у Маџарску и од тада је функција која је предвиђена за племе Срба-Венијамина, било непопуњено, осим у једном времену када га је у име Срба попуњавао Јосип Броз Тито, који није био Србин.

Од смрти ЈБ Тита врше се припреме да се ово место врати племену којем и припада, уз страшне отпоре осталих племена која су у овом нереду од 2000 година изградили себи и име и место на Земљи. Њих су непосредно подржавали они који чине део Пирамиде власти на Земљи у име Антихриста, чинило се да су надјачали, али је онда започео поступак преуређења света. То је садржина и информација овог наслова.

У тајности организован и одржан скуп оних који имају моћ да преуређују свет, уз услов да им то буде дозвољено од Вишњих сила, на дан 01.12.2017.г. у Румунији је донет кодекс о том преуређењу којег ја условно називам „Романа-Кодекс“ чија је препричана садржина следећег садржаја:
_______________________________

1. Враћа се достојанство граду Ниш у Србији, месту рођења Ристе Србина, названог из одређених разлога, првенствено за потребе фалсификовања догађаја у последњих 2000 година, Исусом Христом. У Нишу су ранијим годинама извршене потребне припреме обележавања места Његовог рођења и смрти на Брду Виник код Ниша.
(У истом дану је обнародовано да кинеска Информатичка компанија „Алибаба“ у Нишу организује Инфо-центар Новог пута свиле, заправо Коридора који повезује Корејско полуострво, Кину, Индију и Русију са Европом, овим правцем).

2. Успоставља се Нови Међународни Коридор који повезује Корејско полуострво, Кину, Индију и Русију са Европом, који иде затрпаним коритом Реке Фисон, садашњи назив Дунав, од Солуна до Европе, уз напомену да ће се ако то потребе буду налагале, то затрпано корито очистити и успоставити се њиме и водени саобраћај.

2.1. Ревитализује се крак овог коридора од Ниша до Константинопоља и даље до Калкуте у Индији, који чини целину са Новим Коридором од Солуна до Европе.

3. Чисти се приобални део затрпаног корита Реке Фисон и подешава потребама транспорта коридором који се успоставља.

4. Затварају се сви паралелни и сви алтернативни правци транспорта којим је избегавана контрола на рути Индија и Кина до Европе, преко Приобаља Реке Фисон.

5. Новоуспостављени коридор се у потпуности ставља под контролу држава које га успостављају (Кина, Русија, Америка и Енглеска) у сарадњи са државама преко којих коридор пролази.

6. Место рођења Исуса Христа, Ниш, постаје Инфо-центар за цео коридор са обавезом организовања потпуне контроле сваке транспортне јединице дуж целог коридора.

7. Чисти се Приобаље затрпаног корита Реке Фисон, лево и десно од бивших обала, а сада подлоге коридора који се успоставља, и то: Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, Црна гора, Македонија, Бугарска, Румунија и Србија (и по потреби и Грчка) у којима су под изговорима патриотизма и националних интереса, они којим је дато да управљају овим територијама (Приобаљем реке Фисон) злоупотребили поверење и дата овлашћења, чиме су довели до значајних поремећаја на тржишту роба које су транспортоване досадашњим коридором и поремећаја у спровођењу геополитичких и геоекономских циљева на ширем плану. Они се замењују другим.

8. За финасирање успостављања коридора на подручју Приобаља Реке Фисон и његовог чишћења задужују се Кина и Русија, које ће по потреби пружити и непосредни војну и полицијску помоћ државама оформљеним у Приобаљу овог затрпаног корита.

9. За правно покриће организације и реализације чишћења Приобаља Реке Фисон, задужују се Немачка и Америка. Под чишћењем се подразумева и уклањање људи због криминалних дела, који су сметали нормалном функционисању Коридора "Марко Поло" којег су преузели и користили га као да је приватни, а никада није био у том статусу, осим од 1990.г. па на даље.

10. Надзорни орган са правом издавања Обавезних Инструкција за све послове који се тичу успостављања коридора и чишћења Приобаља затрпаног корита Реке Фисон је Енглеска.

11. Изостављено.

12. Одузима се сав новац стечен криминалом, у времену од почетка дисфункције постојећих коридора који коинцидирају са годином  смрти Ј.Б. Тита, 1980.г., који је сакривен у западним банкама.

13. Успоставља се нови начин штампања новца, дистрибуције и контроле, за цео свет, по посебно разрађеним одредбама које се достављају надлежном финансијском сектору. Даље: Изостављено.

14. Враћа се Србији у посед функција која јој је одузета 1427.г. Та функција припада овде присутном нашем брату, Србину, за којег је несумњиво утврђено да је он тај којем тај положај припада.

15. Тачком 14 се и симболично и стварно успоставља Ново Царство Византије, на подручју Приобаља затрпаног корита Реке Фисон. Она ће уз помоћ Инфо-центра „Алибаба“ оформљеног у Нишу преузети некадашњу улогу Византије – контроле и наплате такси за пролазак транспорта роба, са обавезама које из тога проистичу.

16. Тачком 14 обнавља се Србско Царство на чијем је челу крвни потомак Исуса Христа.

17. Обновом Србског Царства, стварају се услови за обнову царства Индије, Кине и Персије, док ће царство Русије бити део Србског Царства са могућношћу стварања савеза међу њима, јер су и били део једног Србског Царства.

18. Изостављено.

19. Изостављено.

20. Изостављено.

21. Изостављено.

22. Изостављено.

23. Завршено 01.12.2017.г. у 16, 00 часова.

24. „Романо-Кодекс“ ступа на снагу на рођендан нашег брата којем се враћа функција која припада Србији, тај дан је у децембру, он и ми знамо када је то и на тај дан и дан после тог дана,  у Москви ће бити организован одговарајући ритуал и инаугурација на нову функцију онога којем смо данас дали оно што Србима одувек припада.

Преко наших инфо-линија обавестити о нашим одлукама све државе, све данашње владаре, све цареве и све старешине цркава, као и све међународне организације, са инструкцијом да свака у својој надлежности има ово у виду када је у питању Србија и околне државе које ће врло брзо чинити Ново Царство Византије, односно Србско Царство.
_____________________

Србин преко којег се Србији враћа оно што јој је одузето пре 600 година је члан Организације за ненасилно преузимање власти у Србији „Команда-540“, заклети је војник Светог Арханђела Михаила, чиме је Команда-540 остварила циљ који је постављен приликом њеног формирања 2013.г. – она је симболично, на нестандардан начин, преузела власт у Србији и у наредном периоду ће нестандардним начинима надгледати и кориговати збивања у Србији и где год буде потребно.

Известан број војника и Команданата Батаљона ове Команде биће распоређен и у стандардне облике власти, према постојећим критеријумима, о чему ће они бити обавештени на уобичајен начин.

За оне којих се тиче: Шала, шала, па вешала!

Слава Команданту Небеске војске Светом Архађелу Михаилу, који је и Командант и Начелник Команде-540, који нам је омогућио све оно што смо пре пет година пожелели.

У име Команде-540 упућујем честитке за нову функцију нашем члану у жељи да у свему чини по вољи Ристе Сарабејца, Ристе Србина. Браво, војниче, и срећан ти рођендан!
________________________________________

А све ово описано и најављено још 2012.г.!
Видети:
http://zlatnibilten.blogspot.rs/2012/10/mahanje-laznim-tapijama.html

Без бриге:
Све проречено ће се убрзо остварити! Тако је решено.
________________________________________

Србија Драгољуб Татомировић
Доктор права-криминолог и теозоф
Заставник Организације „Команда-540“

Постављено 02.12.7526/2017.г. у 15,17 ч.
(Написано 02.12.2017.г. у времену од 03,54 до 05,20 ч.)2 comments:

Unknown 2. децембар 2017. 23:27  

На крају ове величанствене партије "шаха" преостало је још само да поражени обори свог краља у нашем дворишту и да све буде готово. Хвала аутору овог и свих осталих чланака са овог блога, у име свих "кибицера", на истрајности и доследности током протеклих година. Заиста смо имали осећај привилегованости приликом тачног информисања о наступајућим догађајима ! Честитам на победи, избору и рођендану нашем брату !

Милорад Маринковић 4. децембар 2017. 08:34  

Придружујем се честиткама вашем/нашем члану.

Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Временска прогноза

Курсна листа

Веб мастерс

  © Copyright 2010 Termokolor - Izrada sajta

Vrati se na Vrh