PREDVODNIK SRBIJE


Предводник


-Ко нам бира Предводнике?-


*Лекција општег информисања за чланове Организације
«Команда-540» 
- у вези припрема за ненасилно преузимање
власти у Србији.

__________________________________

-Ево истичем наслов из децембра 2013.г., баш у време када се смењују тада и сада изабрани Предводници Србије, како бих опоменуо шта смо за тај период од четири године смислили, као и да бих указао каква нас награда чека за наша укупна дела у том периоду-

Д. Татомировић, 11.5.2017.г. у 14,07 ч

__________________________

Србија, ЕУ, Украјина 
и Русија имају много хитних послова од чијег успешног обављања не зависи само њихова судбина – државна и оних који су им на челима...... покушава се са добијањем времена за решавање, али времена нема на претек, у питању су околности којe траже тренутно, одлучно и разумљиво деловање.

-Тренутно: Јер се протоком сваког дана ствари чине много горим за решавање, са могућношћу да измакну било којој контроли – безбедносној, финансијској, политичкој, правној;

-Одлучно: Уз опцију «Тренутно» иде опција «Одлучно», која се огледа у уверењу самог предлагача да је то што предлаже неопходно, могуће и да ће он, предлагач, стати испред и иза сваке мере која се предузима у циљу реализације онога што се планира;

-Разумљиво: Нико се не може ослонити или поуздати у своје сараднике или у народ државе на чијем је челу, ако план који жели да реализује не може да изложи на разумљив начин, из  излагања тог плана мора да проистекне убеђење већине сарадника и већине народа, да је (план) добар и да је оправдан редослед мера, сваке појединачно и свих, у целовитом плану....

И ако се то оствари, ако се за Разумљив план створи убеђење да га је потребно одмах реализовати, по одређеном  реду и динамици, неће бити видљивих, чак можда ни било каквих, опструкција од стране оних других, оних који се противе изложеном плану Предводника.

Несумњиво је да се било какав план без квалитетног Предводника не може реализовати – некад уопште, а некада у неким његовим сегментима.

Предводник мора да има довољно елемената у свом плану који ће га учинити увереним да се његов план подржава због квалитета тог плана, потреба да се неки такав план реализује и да сви грађани државе од спровођења таквог плана очекују општу и личну корист.
Нема ли било којег дела ове користи, план неће успети!

*Општа корист:

-Стварање амбијента у којем ће се примењивати закони који су праведни и које подржава већина грађана једне државе, а што ће у довести до изједначених услова за такмичење у раду свих који се прихватају одређених активности од значаја за друштво;

-Стварање амбијента који ће кроз општу државну и друштвену корист омогућити и личну корист сваког учесника у реализацији плана, ма колика та корист била, а увек је добро да она буде у сразмери учешћа у грађењу опште користи, из које проистиче лична-појединачна.

-Више никада се не треба заносити могућношћу реализације планова заснованих само на делу нечега што повезује грађане једне земље: Не треба рачунати на успех плана заснованог само на некој идеологији, некој религији, неком делу историје једног народа, улогу који је део једног народа уложио у стварање државе у прошлости - све је то осуђено на неуспех, ако нема ИНТЕРЕСА – државног и личног!

-Предводник мора да има способност сагледавања мера које треба предузети да би се ова два интереса, стопљена у један, реализовала у што краћем времену, на што лакши начин и уз укључивање свих, или бар највећег броја, грађана.
Који Предводник успе да ово обједини, може рачунати на успех у својој држави, онај Предводник који оствари успех у својој држави бива поштован и у ближем, у почетку, окружењу те државе, а потом се то поштовање шири на све државе у које су стигле информације о његовом унутардржавном делу и поштовању које је задобио.

*Предводник мора  да има следеће неопходне особине:

-Да буде један од оних на чијем је челу;
-Да се издваја од свих оних на чијем је челу - својим:

1.   Поштењем;
2.   Памећу, мудрошћу и смиреношћу;
3.   Снагом духа;
4.   Вером у план који нуди на одобрење;
5.   Скромношћу, чак до претеривања;
6.   Страхом од грешке, греха и Бога;
7.   Поступањем у свему без емоција;
8.   Једнаким одмеравањем за исту заслугу;
9.  Смелошћу да свој протекли живот у целости учини доступним оним од којих очекује извесна поступања својствена само Предводницима – да покаже да и он сам има особине Предводника;
10. Непостојањем грешака које би га као Предводника учинила неподобним за Предводника;
11.  Непоткупљивог;
12. Са трајним узлазним кретањем у једном правцу, ка свом сазревању, без икаквих заокрета који се не могу објаснити сазревањем или накнадним схватањем својих погрешних поступака;
13. Спремношћу да место Предводника чини увек отвореним уз спремност да се на појаву бољег склони у страну и уступи место том бољем.

Предводник грађана једне државе треба да има много, или што већи број, особина Виших бића, што више Божанских особина, јер је он и вршилац неких Божанских права на неком малом делу планете Земље – што више таквих особина све боље препоруке за Предводника.

Ако један народ изабере једног доброг Предводника, могуће је да се запути у добром правцу;
Ако нека страна-пријатељска држава донесе одлуку да неког човека из једне државе подржи ка добијању месту Предводника те државе, руководећи се овим критеријумима – добро ће учинити тој пријатељској држави, али и себи јер ће на челу пријатељске државе имати Предводника са којим може реализовати и неке мере за које је и сама заинтересована;

Ако нека страна, пријатељска или непријатељска, држава подржава неког човека из народа те државе, не узимајући у обзир неопходне критеријуме за једног доброг Предводника, изгубиће ту државу као државу-пријатеља, неће успети да у тој држави оствари своје планове и неће имати користи од тога, напротив, компромитоваће се јер је подржавала неког који је компромитован!

Ниједна страна држава не жели да буде компромитована, али им се то, чак и често, догађа, јер се ослањају само на неке елементе плана: Нпр. - на брзину, или на одлучност, или на увереност одабраног Предводника који своју увереност подешава жељама оних који га подржавају, да би потом, будући да не испуњава остале услове, ту подршку стране државе претворио у њихову жељу да се баш он учини Предводником.
Ако се догоди ово, у дужем времену, или никада, или бар за две-три генерације тој страној држави више неће бити дато поверење да она одабира Предводнике у њој пријатељској држави у којој се искомпромитовала.

Србија је центар Света – за Предводнике се брину многе велике државе, све из разлога које сам овде навео као разлоге због којих се жели Предводник – «наш пријатељ у нечијој земљи».
Оне не уважавају критеријуме, једне подржавају по идеолошкој опредељености, друге по чланству у неким тајним или полутајним организацијама из којих се регрутују кадрови за управљање у једној држави, треће због интереса само те  државе, четврте због личних интереса који лобирају да неко, у некој земљи, постане Предводник и све су оне у ситуацији да трпе лоше последице својих одлука да лобирају да Предводник у једној држави буде онај који ће испунити само део критеријума за које су оне заинтересоване.

Предводник мора да испуни критеријуме за Предводника у одређеној држави, а ако се то догоди, у поштеном и отвореном наступу ка њему и његовој држави, остварују се остале користи страних сила, које се углавном за мање пара и мање времена остварују другим алатима принуде на поступање у интересима стране државе.

Предводник утегнут у различите алате:

Уцена, претња, новац, корист за њега лично - постаје лош Предводник државе на чијем се челу налази, страда на крају он лично, али и сви интереси одређене државе која је лобирала да тај настрадали Предводник у једној држави дође на ту позицију.
Народ се не може преварити, посебно не мали народи у којим се све зна. Србија је велика тајна, али  у Србији нема тајни!
Ово треба схватити овако буквално како је и написано.

Примера ради, дајем неколико кратких назнака за неке од Предводника у Србији, Русији, Украјини, ЕУ:

*Србија - Предводник јој не испуњава већину неопходних услова за Предводника, не може да буде прави Предводник, од њега нема користи за њега лично, за Србију, за оне који су га помагали, односно могућношћу разоткривања онога што се жели одржати сакривеним, прети велика компромитација свих који су га, из њима оправданих разлога, подржавали.

Било би добро када би садашњи Предводник могао на миру, којег нема, да сагледа сам себе па да се према томе определи на поступање.

Било би добро када би они који су лобирали за њега да постане Предводник, а потом се више њих такмичило да га преведе на другу страну, сагледају шта су учинили, који им је резултат и шта се може у будућности очекивати, па да се врате ка избору Предводника Србије у складу са критеријумима које сам навео као критеријуме које Предводник мора да испуњава.

Ови из Србије са одлучујућим одлукама да неко постане Предводник, ово треба пажљиво да прочитају, како ускоро не би остали без овог важног сегмента – бирања Предводника Србије.
Они знају на кога ја овде и овако мислим!

Пошто је тешко да се догоди било које од ова три наведена пожељна поступања, највероватније је да ће Србија имати и на даље Предводника који не може да предводи, тј. да ће Србија бити без Предводника и да ће у наредном периоду бити створени услови за стварно такмичење оних који би да буду Предводници, уз опасност да и они испуне само оне основне критеријуме, оне које би их довеле на место Предводника, без њихових моћи и да предводе.

*Русија - Труди се већ 12 година да себе убеди да има правог Предводника, али Предводник не предводи по жељи већине Руса, напротив......, стварају се услови за такмичење неких од оних који испуњавају само неке од критеријума, који такође неће моћи да предводе;

*ЕУ - Предводник је већ окренуо народ против себе,  одржаваће се још извесно време силом закона, али ће ускоро народ престати да поштује те законе присиле, па ће се створити услови за избор много нових малих Предводника, који ће се такмичити међусобно и за то време губити упориште и у народу којем припада и који ће живети као сваки народ без Предводника;

-Украјина - Она је у фази да се показује која штета настаје када се за Предводника постави неко ко има мало критеријума за такву улогу и она иде путем страног утицаја до мере распада на интересне иностране сфере и на постављање многобројних малих Предводника који ће радити за оне који сада припомажу да се Украјина распадне, а потом да се саставља из делова на којима ће бити заступници страних интереса.

Народ-шта народ може?

*Србија - Народ Србије се опаметио, он се више неће непосредно ангажовати за уклањање једног и постављање другог Предводника – он ће мирно и са стране, као да га се то не тиче, а Предводници и стварају такву климу да се народ држи у стању незаинтересованости, те ће Србске гуње/дуње, Србски Предводници, падати сами од се себе, или ће једни другим у томе помагати – тек касније, када се почне зидати изнова могуће је стварање услова за постављање једног правог Предводника.

*Русија - Народ Русије нема никаквог искуства у рушењу или постављању Предводника, њему је 1917. и 1991. г. наметнут Предводник, који је после замењиван одлуком неких уских интересних група – и све је успешно колико су добронамерне и способне биле те групе које су наметале руске Предводнике и тако ће се у Русији и даље догађати, уз велику опасност да им се не понови 1917.г. када су странци довели на чело Русије оне које су они одабрали;

*ЕУ - Она није држава, она нема свој народ, она има грађане са извесним правима и обавезама и она ће када се још довољно измешају народи и интереси, када нестане новца за овакав квалитет живота, распасти по етничким принципима, по шаблону Југославија!

*Украјина - Народ Украјине чека да буде обавештен «под ким су сада» и ко им је нови Предводник, они већ стотинама година не бирају свог Предводника, још од времена када су се са те територије повукла србска племена која су ту живела, која се такође нису одликовала способношћу избора Предводника и подвргавању мерама које је он тражио, због чега су србска племена и пропадала до самог настанка.

Ако садашњи србски Предводник до 20.1.2014.г. не смогне храбрости да прихвати План спасења Србије, па и њега лично као јединог изабраног под својим именом и презименом, нестаће услови да он врши своју функцију, осим формалног вршења – прихватање плана који му је нуђен пре годину дана је извесна нада да је могуће његово учвршћивање у столици која му се сада љуља, уз задобијање неформаланог, а стварног, одобрења од Организације која влада Србијом од Немањића до данас, да му се останак на функцији Предводника толерише до истека мандата.
Ако се ово догоди, неће се журити са преузимањем неформалне, а стварне, власти од те Организације, али су и те припреме скоро завршене и на њих нема никаквог утицаја организовање било каквих наредних ванредних или других избора за власт и Предводника – Власт у Србији ће се променити када се промени Организација која ту власт бира, одржава и усмерава, под маском логистичких служби државе.

Бог са нама – Пристани Боже!

Драгољуб

Постављено 07.12.2013.г. у 16,45 ч.

Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Временска прогноза

Курсна листа

Веб мастерс

  © Copyright 2010 Termokolor - Izrada sajta

Vrati se na Vrh